top of page
Search

Miről TikTokoltam - a héten? Egy teniszpályán csillagos ruhában az álmodozás vs tervezés témájáról

Ha minden könnyű, egyszerű, problémamentes és a határaidat nem feszegeti arról pontosan tudni lehet, hogy csupán álom és nem terv


A tervek testet öltött álmok

De vajon milyen könnyű összetéveszteni az álmodozást a tervezéssel?


Ahogy egy vékony háló választja el egymástól a nyertes térfelet a vesztes térféltől, ahogy a vesztes oldalról is előre merengő tekintetünk a győzelem fénylő oldalán nyugszik meg, úgy az álmodozás tettek nélküli mozdulatlanságát is a tervezés víziójának köntösébe lehet bújtatni


A fejben tervezést, a soha a valóságban ki nem próbált és meg nem mérettetett gondolat folyamatait könnyen írhatjuk a tervezés számlájára és hitethetjük el önmagunkkal, hogy haladunk a célunk beteljesítése felé


Hogy a fejben tervezés előkészítése a nagy tervnek, hogy az előkészítő munkálatok alapot teremtenek a majdani tényleges cselekvéseknek – könnyű ezzel önmagunkat áltatni és megőrizni magunkat egy érintetlen kis buborékban, ami ugyan biztonságot ad, de cserében a tettelen mozdulatlanságba zár


Önvédelem a látszathaladás köpenyébe bújtatva

Hogy mi is áll valójában ennek a jelenségnek a hátterében?


A félelem

Félelem a bukástól

Félelem a saját magunkról alkotott kép összeomlásáról

Félelem a megugorni nem tudom érzés fájdalmától

Félelem a „rossz terv” melletti elköteleződés adta csalódástól


És ahelyett, hogy ezzel a félelemmel szembesülni mernénk jól szocializált kifogás mögé bújunk


Két klasszikus kifogás mögé szeretünk bújni, ha arról van szó, hogy meg kell magyarázni, hogy miért nem kezdtük el tervünket a valóságba átültetni

1) Nem jött el a tökéletes pillanat még

2) Nincs meg a tökéletes terv, ami mellett el tudnék köteleződni még


Szóval a kérdésem már csak annyi lenne: „ Te a teniszpálya melyik térfelén állsz? Tervezel vagy álmodozol csupán?”


Az álmodozókkal kémlelhetjük együtt a csillagos eget megfejtve a tejútrendszer misztériumát, hogy mi félelem köti őt még a földre és szemszeget csupán szerencsecsillagának fényével


A magasban fénylő csillagokat elérni, azaz naggyá válni a bátor tervezőkkel tudom megvalósítani


TikTok - palipatricia


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page